Politika zasebnosti posameznikov

Spoštujemo vaše zaupanje in vam zagotavljamo, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno in jih obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1). V nadaljevanju vam v Politiki varovanja osebnih podatkov podrobneje opisujemo namene in podlago obdelav vaših osebnih podatkov in vas seznanjamo z vašimi pravicami.

 1. Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je Tehrol d.o.o., Pod javorji 3, 1218 Komenda (v nadaljevanju »Tehrol«). Vsa vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nam lahko sporočite na info@tehrol.com.

 1. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Priprava ponudbe in pridobivanje kontakta za izdelavo izmere na objektu

V primeru, da ste nas prosili za ponudbo (po telefonu ali z oddajo zahtevka preko spletnega obrazca na spletni strani https://tehrol.com/povprasevanje/, obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, zahtevane elemente (dimenzije, material, ipd), morebitno montažo ter druge informacije, ki ste nam jih posredovali. Pravna podlaga za te obdelave osebnih podatkov je pogodba – člen 6.(1)(b) Splošne uredbe.

Sklepanje in izvajanje pogodbe

Ko oddate naročilo oziroma z nami sklenete pogodbo, obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, zahtevane elemente (dimenzije, material, ipd), morebitno montažo. Pravna podlaga za te obdelave osebnih podatkov je pogodba – člen 6.(1)(b) Splošne uredbe.

Reševanje reklamacij in izvedba servisnih storitev

Kadar prijavite reklamacijo, obdelujemo vaše osebne podatke (kontaktne podatke in podatke o nakupu ter napaki). V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov pogodba.

Pošiljanje elektronske neposredne pošte

Na kontaktne podatke naročnikov pošiljamo neposredno pošto z namenom obveščanja o aktualnih informacijah in novicah, novostih, ekskluzivni ponudbi, ugodnostih in popustih preko elektronske pošte. Za ta namen uporabljamo podatke: ime in priimek, naslov, elektronki naslov. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

Izvajanje videonadzora

Na vhodu v poslovne prostore in v razstavni salon izvajamo videonadzor z namenom varovanja oseb in premoženja družbe Tehrol. Pravna podlaga za izvajanje videonadzora je zakon (ZVOP-1).

Piškotki

Ob vašem obisku spletne strani www.tehrol.com se na vaš brskalnik namestijo piškotki. Več o piškotkih lahko preberete na Piškotki .

 1. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

Tehrol vaše osebne podatke zaradi izpolnitve namena zaradi katerega se obdelujejo posreduje tudi pogodbenim obdelovalcem za naslednje storitve:

 • razvoj in vzdrževanje IT podpore,
 • računovodstvo,
 • izvajalcem spletne analitike.

V primeru, da ste soglašali z namestitvijo piškotkov za analitiko in oglaševanje, se vaši podatki prenašajo v tretje države. Več informacij v Politiki piškotkov

 1. Rok hrambe osebnih podatkov
 • Podatki o ponudbi, ki ni sledila v pogodbo: 6 mesecev
 • Podatke o sklenjeni pogodbi hranimo 10 let
 • Reklamacije: 5 let
 • Pošiljanje neposredne pošte: podatki o poslanih sporočilih se hranijo 2 leti
 • Videonadzor: posnetki se hranijo največ 1 mesec
 1. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Tehrol pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na e-poštni ali poštni naslov družbe Tehrol, navedenem v prvem členu te politike.

Izpolnitev upravičene zahteve Tehrol izpolni v roku 1 meseca, pri čemer se ta rok lahko v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev podaljša še največ za 2 meseca. V tem primer vas o podaljšanju in razlogih zanj tudi obvestimo.

 1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • da lahko zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov in ima pravico do ugovora k taki obdelavi;
 • da ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 1. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Tehrol popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Pravica do izbrisa podatkov: Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 1. Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:
 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita in posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Tehrol podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
 1. Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Tehrol, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 2. Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi zakonitega interesa, ki prevlada nad interesi posameznika.
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

 1. Veljavnost politike

Politika velja od 30.11.2022.