Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo SE TEHROL

Naziv operacije

TEHROL d.o.o. je z operacijo SE TEHROL uspešno kandidiral na Javnem razpisu JR SE OVE 2021.

Opis operacije

Operacija zajema izgradnjo nove fotovoltaične elektrarne z močjo 252,98 kW. S tem je dosežen 27 % delež samooskrbe. Podjetje s fotovoltaično elektrarno prihrani 118,01 tCO2/leto.

Finančna podpora: 44.899,58 EUR.

Cilji operacije

Cilji so:

  • zmanjšanje porabe energije,
  • varovanje okolja,
  • uvajanje obnovljivih virov energije,
  • zmanjševanje odvisnosti družbe od fosilnih goriv,
  • izboljšanje kakovosti zraka,
  • pospeševanje lokalnega podjetništva.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo izgradnjo fotovoltaične elektrarne z močjo 252,98 kW. S tem je pridobilo dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Logotip Tehrol
Logotip kohezijskih skladov EU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.