Splošni pogoji poslovanja

1. Podatki o podjetju

TEHROL hiša senčil d.o.o.

PC Žeje pri Komendi,

Pod javorji 3 1218 Komenda

Matična številka: 1779630000

Davčna številka: SI 85447439

Telefon: 01/ 7230-500

Email: info@tehrol.com

Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije od 1.1.2003 in je davčni zavezanec.

 

1.1. Delovni čas

Podjetje Tehrol z razstavnim salonom na naslovu Pod javorji 3, 1218 Komenda, je odprto:
od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00,
prav tako dosegljivi po telefonu 01/7230-500 od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00.
E-naslov podjetja za pomoč kupcem je: info@tehrol.com.
Urnik obratovanja lahko vpliva na državne praznike in dopuste.

1.2. Jezik

Spletno mesto Tehrol.com je dostopno v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Glavni jezik spletne strani in poslovanja je slovenščina. Podjetje si prizadeva zagotavljati aktualne, popolne in točne informacije. Pogoji poslovanja, politika zasebnosti ter piškotkov so na voljo v slovenskem jeziku.

2. Pregled in splošni pogoji

Z obiskom in uporabo spletnega mesta Tehrol d.o.o. se strinjate s pogoji in določili iz tega dokumenta ter vsemi drugimi veljavnimi dokumenti, ki so na voljo na spletni strani, vključno s politiko zasebnosti in piškotkov. Ti pogoji veljajo tudi za vse nove vsebine, funkcije ali orodja, ki se dodajo na spletno stran. Podjetje si pridržuje pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela tega dokumenta z objavo posodobitev in/ali sprememb na spletni strani, brez predhodnega obvestila. Najnovejšo različico lahko kadar koli pregledate na tej strani, zato se priporoča redno obiskovanje spletnega mesta in preverjanje morebitnih posodobitev. Izdelkov in storitev podjetja ni dovoljeno uporabljati za nezakonite ali nepooblaščene namene. Prav tako ni dovoljeno kršiti zakonov, vključno z zakoni o avtorskih pravicah. Prepovedano je prenašanje virusov ali drugih škodljivih kod. Kršitev pravilnikov, vključno s pogoji poslovanja, bo povzročila takojšnjo prekinitev storitev.

3. Informacije o izdelku

Podjetje si prizadeva zagotoviti čim bolj natančen opis izdelkov in njihovih lastnosti s pomočjo slik, ki ponazarjajo njihov izgled v resničnem življenju. Vendar podjetje ne mora zagotoviti, da bodo barve in materiali izdelkov pravilno prikazani na digitalnih napravah. Opis izdelka, vključno z določenimi meritvami, je približen in je na voljo le kot informativni podatek za boljše razumevanje izdelka. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe opisov in cen izdelkov brez predhodnega obvestila.

4. Ponudbe in naročila

Vse ponudbe, ki so kupcu poslane pred naročilom, so zgolj informativne narave in so izdelane na podlagi podatkov, ki jih je naročnik oz. kupec posredoval, vključno z dimenzijami in drugimi podatki.

V primeru montaže vršene s strani podjetja, se na podlagi opravljenih meritev na objektu pripravi ponovni izračun, na podlagi dejanskih količin, dimenzij, barv in potrebnega materiala, ki so osnova za končni izračun in račun. Kupec je dolžan pregledati ta ponovni izračun in ga potrditi prodajniku. S potrditvijo ponovnega izračuna kupec jamči za pravilno dogovorjeno barvo, sistem, količino in vse, kar je bilo dogovorjeno na objektu. Točnost dimenzij pa je odgovornost podjetja. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da se spremenijo količine, barve, mere ali katera koli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene.

Predpriprava objekta mora biti izvedena v skladu z dogovorom med kupcem in pooblaščenim osebjem podjetja t.i. tehnologom. Če predpriprava ni ustrezna in sistem senčil ne ustreza odprtinam, podjetje ne prevzema odgovornosti za to neskladje.

V primeru naročila brez montaže, kupec jamči za verodostojnost poslanih podatkov. Podjetje ne prevzema odgovornosti v primeru napačno poslanih dimenzij, barv, kosov ali neustreznosti izdelka, saj se zanaša na natančnost podatkov, ki jih je posredoval naročnik oz. kupec.

5. Dobavni roki

5.1. Montaža

Dobavni roki, tudi če so pisno navedeni, so okvirni in niso zavezujoči za podjetje. Podjetje se bo trudilo dostaviti naročeno blago v ocenjenem roku, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi prekoračitve dobavnega roka.

V primeru prekoračitve navedenega dobavnega roka podjetje določi nov dobavni rok, ki pa ne sme biti daljši od 45 dni. Če podjetje tudi v tem dodatnem roku ne dostavi naročenega blaga, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe in mu bo vrnjen že plačan avans.

V primeru višje sile, slabih vremenskih razmer ali zakonsko nedovoljenih pogojev je možna prekinitev ali zamik termina montaže. V takih primerih se dodeli nov termin montaže.

Kupec je dolžan zagotoviti ustrezne pogoje za montažo senčil in omogočiti izvedbo montaže na dogovorjeni dan. Vse potrebne pogoje za varno montažo mora zagotoviti kupec, vključno z zagotovitvijo dostopa do mesta montaže, uporabo montažne osebne varovalne opreme ter varno postavitvijo materiala za montažo.

Kupec je odgovoren za zavarovanje in zaščito oken ter objekta med postopkom montaže. Če kupec ne zagotovi ustrezne pripravljenosti objekta za montažo, se določi nov termin montaže, ki se zaračuna po veljavnem ceniku. Ob zaključku montaže je kupec dolžan narediti prevzem blaga skupaj z monterjem. V primeru odsotnosti kupca in nepodpisanega prevzemnega zapisnika se šteje, da je delo količinsko in kvalitetno opravljeno ter ni pripomb glede opravljenega dela.

5.2. Prevzem blaga

Prevzem naročenega blaga je možen od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00 ure, na lokaciji: Tehrol d.o.o., Pod javorji 3, 1218 Komenda. Fizično odpeljanega blaga s strani kupca podjetje ne menjava in ne sprejema nazaj, zato je kupec dolžan blago pred odvozom pregledati in opozoriti podjetje na morebitne pomanjkljivosti. Prevzem blaga se šteje za opravljen v trenutku, ko kupec blago prevzame.

Če kupec ne prevzame blaga v dogovorjenem roku, ima podjetje pravico do odstopa od pogodbe in zadržanje avansa. Če kupec ne prevzame blaga ali ga ne prevzame pravočasno po preteku 30-dnevnega roka po pozivu na prevzem, lahko podjetje odstopi od pogodbe in prosto razpolaga z blagom.

 

6. Plačila

Način plačila v primeru montaže: 60% avansa ob naročilu, preostanek pred montažo.
V kolikor kupec sprejme in potrdi ponudbo v celoti, mora prodajniku poslati pisno potrditev po elektronski pošti in vplačati zahtevani avans, ki je naveden v pogojih plačila v ponudbi. Pred izvedbo montaže mora kupec po elektronski pošti, v oddelek plan montaže, predložiti potrdilo o poplačilu preostanka (končnega plačila) ali ga predati montažni ekipi pred začetkom montaže. S pisno potrditvijo kupec potrdi veljavnost celotne ponudbe, vključno z razumevanjem splošnih pogojev v ponudbi. Morebitne reklamacije računa se upoštevajo v roku 8 dni od datuma računa. Blago ostane v lasti podjetja, dokler plačilo s strani kupca ni v celoti izvedeno.

Način plačila za izdelke brez montaže: 60% avans ob naročilu, 40% ob prevzemu blaga:
V kolikor ponudbo kupec v celoti sprejeme in potrdi, mora prodajniku poslati potrditev po elektronski pošti, ter vplačati potreben avans, kateri je na ponudbi opredeljen pod pogoji plačila. Pred prevzemom blaga, mora kupec poskrbeti za poplačilo razlike, do končne vsote na ponudbi. S pisno potrditvijo ali vplačilom avansa kupec potrjuje veljavnost celotne ponudbe, vključno z razumevanjem splošnih pogojev v ponudbi. Morebitne reklamacije računa se upošteva v roku 8 dni od datuma računa. Blago ostane v lasti proizvajalca, dokler plačilo ni v celoti izvedeno.

6.1. Garancija

Pri uporabi z upoštevanjem navodil za vse Tehrol sisteme velja garancijska doba dve leti.

7. Vračilo blaga in reklamacije:

Kupec ima pri nakupu možnost, da odstopi od naročila v osmih (8) dneh od potrjenega in vplačanega naročila. Odstop od naročila mora biti oddan pisno preko elektronske pošte. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od naročila. Zgoraj navedeno velja za izdelke, ki niso narejeni po meri (avtomati, konzole, drsniki itd.). V primeru vrnitve blaga mora biti le-to v popolnem stanju, v originalni embalaži, blago ne sme biti uporabljeno in z vsemi priloženimi dodatki ter dokumentacijo.

Kupec nima pravice do odstopa od naročila, pri naročilih katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih in merah kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

V primeru okvar, ki so posledica nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja ali mehanskih poškodb, reklamacije podjetje ne bo upoštevalo. V to so vštete poškodbe oziroma nepravilnosti zaradi mehanskih vplivov, kjer se npr. z zunanjo silo povzroči prasko, poškodbo ali lom izdelka. To pomeni, da v takšnih primerih podjetje ne nudi garancijskega kritja ali možnosti za vračilo izdelka. Kupec je odgovoren za pravilno uporabo izdelkov in skrbno ravnanje z njimi, da se preprečijo morebitne poškodbe.

Nerazumevanje, nejasnost ali drugačna predstava izdelka, sami po sebi, niso zadostni razlogi za uveljavljanje reklamacije. Kupec je odgovoren, da glede morebitnih dvomov ali nejasnosti pred nakupom, pridobi vse potrebne informacije in pojasnila ter se posvetuje in skrbno preuči izdelek/e. Reklamacije se lahko upoštevajo le v primeru dejanskih napak ali neustreznosti izdelka, ki izhajajo iz nepravilne izdelave, poškodbe med dostavo ali drugih objektivnih razlogov, ki jih je mogoče pripisati podjetju. Nerazumevanje ali napačna interpretacija izdelka s strani kupcev, brez ustreznih dokazov o napaki izdelka, ne predstavlja zadostnega razloga za reklamacijo.

8. Omejitev odgovornosti

Podjetje si prizadeva za kakovost in zanesljivost svojih izdelkov in storitev. Kljub temu podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo ali izgubo, ki nastane zaradi uporabe izdelkov ali storitev, razen če je to določeno drugače v posebnem dogovoru.

Kupec se zavezuje, da bo izdelke uporabljal v skladu z navodili za uporabo. Podjetje ni odgovorno za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelkov ali storitev s strani kupca. Podjetje ni odgovorno za morebitne posledice, ki bi izhajale iz napačnih ali nepopolnih informacij, ki jih je kupec posreduje podjetju v zvezi z naročilom izdelkov ali storitev.

V nobenem primeru podjetje ne prevzema odgovornosti za posredno škodo, izgubo dobička, izgubo podatkov ali druge škode, ki bi nastala zaradi uporabe izdelkov ali storitev.

9. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje spoštuje kupčevo zaupanje in zagotavlja, da bo z osebnimi podatki ravnal skrbno in jih obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1). Več o politiki zasebnosti podjetja si lahko preberete tukaj.

10. Obvestilo o avtorskih pravicah

Spletna stran, vsa vsebina na njej ter vsebine, objavljene na povezanih družbenih omrežjih, so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami. Brez izrecnega dovoljenja ni dovoljeno kopiranje, prenašanje, prilagajanje, spreminjanje, oddajanje, posojanje, prodaja, distribucija ali ustvarjanje izpeljanih del iz katere koli vsebine spletnega mesta ali vsebine objavljene na družbenih omrežjih, v celoti ali delno. Gradivo na tej spletni strani je namenjeno splošnim informacijam. Podjetje ne prevzeme odgovornosti za morebitne netočne, nepopolne ali zastarele informacije na spletnem mestu.

11. Intelektualna lastnina

Vse intelektualne pravice, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in patenti, pripadajo podjetju. Brez izrecnega dovoljenja podjetja ni dovoljeno kopiranje, reprodukcija ali uporaba intelektualne lastnine podjetja.

12. Pritožbe in spori

Podjetje se drži veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov. V primeru pritožb, sporov ali težav, lahko kupec stopi v stik s podjetjem prek telefonske številke 01/7230-500 ali prek elektronskega naslova info@tehrol.com. Pritožbo je treba poslati pisno na naslov podjetja. Postopek obravnave pritožb je zaupen. Podjetje bo na vse pritožbe odgovoril pisno v najkrajšem možnem času, upoštevajoč zakonske obveznosti glede vrste pritožbe. Če do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Ljubljani.

12.1.  Reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi Tehrol d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov. Podjetje in kupec kot udeleženca tudi v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

13. Veljavnost pogojev

Ti splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo ob prvem stiku s podjetjem in veljajo za vse nadaljnje transakcije in storitve, razen če ni sklenjen poseben pisni dogovor s kupci.
Splošni pogoji poslovanja podjetja Tehrol d.o.o., so bili nazadnje posodobljeni julija 2023.