5.1  Politika kakovosti

Vgrajujemo materiale po naših tehničnih standardih, ki omogočajo:

obstojnost izdelka, obstojnost barve, stabilnost, kakovost.

Nudimo širok izbor senčil in vrat –  po dimenzijah, oblikah in barvah, da ugodimo kupčevim zahtevam. Naše izdelke servisira naša servisna služba.

 

  • Politika glede dobavnih rokov je, da dana beseda obvezuje.
  • Vzpostavljamo dolgoročne odnose do naših dobaviteljev in kupcev.
  • Kupcem ponujamo kakovostne izdelke, izpopolnjujemo obljube, se držimo dogovorjenih rokov in gradimo na zaupanju.
  • Cenovno smo konkurenčni glede na kakovost izdelkov.
  • Dobavitelja obveščamo o stanju na trgu, konkurenci in kakovosti materialov ter reklamacijah, ki so vezane na material, katerega nam dobavil.
  • Vzpostavljamo dolgoročne odnose s zaposlenimi. Nudimo jim socialno varnost, jih stimulativno nagrajujemo, vzpostavljamo korektne odnose, katere podkrepimo tudi v dejavnostih izven službenih obveznosti, to so team building-i, pikniki, različna srečanja.
  • Od zaposlenih pričakujemo: pripadnost podjetju, lojalnosti, timsko delo, sodelovanje in spoštljiv odnos do sodelavcev in vodstva podjetja.
  • Osebo, ki ne spoštuje naših pravil, najprej opozorimo, če pa ne pokaže zanimanja za izboljšanje odnosa, izločimo iz kolektiva.
  • Skrbimo za primerno delovno okolje, kar vpliva na dobro počutje na delovnem mestu.

 

Politika kakovosti je nastala kot rezultat analize konteksta (glej P-05-00-02 Analize in plani) in strateških usmeritev. 

Vodstvo skrbi za nenehno izboljšanje sistema vodenja kakovosti in za obveščanje zaposlenih o politiki kakovosti, spremlja delovne procese in upošteva predloge zaposlenih v primeru raznih izboljšav.

Politika je na primeren način na razpolago zainteresiranim stranem.